Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
22.02.2011 / TRMEW

Wpływ elektrowni wodnych na środowisko naturalne

Elektrownie wodne pełnią szereg pozytywnych funkcji. Rzeka jest oczyszczana z materiału pochodzenia antropomorficznego wleczonego przez rzekę (przy czym liście, gałęzie i inne substancje pochodzenia naturalnego mogą być transportowane dalej dzięki zastosowaniu rynien), które zatrzymywane są na kratach i następnie wywożone. Prowadzony jest bieżący monitoring czystości wód. Występuje powierzchniowa i gruntowa retencja wody. Sztuczne zbiorniki wodne przy elektrowniach gromadzą wodę – zbiorniki retencyjne, zmniejszając ryzyko powodzi, mogą służyć jako zbiorniki rekreacyjne.

Dzięki produkcji energii z odnawialnego źródła, oszczędzane są pokłady paliw konwencjonalnych, jak np. węgla oraz następuje redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci gazów cieplarnianych.

Redukcja emisji zanieczyszczeń na 1 MWh:

 • siarką o 6,0–19,0 kg
 • tlenkami azotu o 3,0–9,0 kg
 • ołowiem o 10–25 g
 • rtęcią o 0,06–0,15 g
 • arsenem o 30–90 g
 • strontem o 139–550 g
 • miedzią o 26–80 g
 • dwutlenkiem węgla o 1000 kg
 • pyłami o 1–4 kg
 • popiołami o 60–200 kg

Każda inwestycja budowlana, również elektrownia wodna nie odbywa się bez oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie to może być większe lub mniejsze, bardzo często w przypadku Małych Elektrowni Wodnych ich oddziaływanie jest korzystne dla środowiska. W sytuacjach gdy potencjalne oddziaływanie może być niekorzystne istnieje możliwość zastosowania jednej z wielu innowacyjnych technologii pozwalających na spełnienie wymagań środowiskowych i łagodzenia niekorzystnego wpływu na środowisko.

Oddziaływanie elektrowni wodnych zależy od wielu czynników, m.in. ich lokalizacji i zastosowanej technologii. Budowa obiektu od podstaw jest z pewnością większą ingerencją w środowisko niż budowa na istniejących piętrzeniach. W przypadku budowy obiektu od podstaw wymagane jest przeprowadzenie badań geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych itp. Na etapie budowy elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej (np. drogi dojazdowe) potencjalnie uciążliwy może być hałas związany z pracą ludzi i maszyn ale jest to oddziaływanie przejściowe (inwestycja polegająca na budowie Małej Elektrowni Wodnej bazującej na istniejącym piętrzeniu z użyciem np. ślimaka Archimedesa może trwać mniej niż 2 tygodnie). Jeżeli lokalizacja elektrowni związana jest z terenami chronionymi, oddziaływanie takie może (ale nie musi) być niekorzystne, natomiast w przypadku lokalizacji na terenach mniej wrażliwych przyrodniczo, z zabudową, może być pozytywne ze względu na rozwój gospodarczy i pojawiające się okresowo miejsca pracy.

W zależności od lokalizacji istnieje ryzyko konieczności wycięcia istniejącej roślinności, co mogłoby być ingerencją w krajobraz i w dziką przyrodę oraz przyczyną erozji. Teren wymaga wtedy rekultywacji.

W przypadku lokalizacji elektrowni na istniejących już zaporach, nie wpłynie ona znacząco na system ekologiczny.

W trakcie eksploatacji elektrowni uciążliwy może być hałas powstający w wyniku pracy urządzeń. Jest jednak wiele sposobów i technologii na ograniczenie tego czynnika. Można zastosować izolacje akustyczne ścian hali maszyn od innych pomieszczeń, zastosować izolacje antywibracyjne na ścianach i dachu budynku, drzwi dźwiękoszczelne, amortyzatory hałasu przy instalacji wentylacyjnej i wiele innych rozwiązań.

W wyniku pojawienia się przeszkody na rzece może zostać zakłócony przepływ ryb, głównie dwuśrodowiskowych. Aby ułatwić rybom pokonanie przeszkody stosuje się przepławki.

Elektrownie wodne, oprócz swojej podstawowej funkcji energetycznej, przyczyniającej się do wzrostu stabilizacji sieci energetycznej, spełniają szereg innych funkcji:

 • Funkcje przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe
 • Utrzymanie stopni urządzeń wodnych, co odciąża skarb państwa
 • Ochrona zabytkowych budowli hydrotechnicznych, budynków i urządzeń technicznych
 • Nowe miejsca pracy na terenach słabo zurbanizowanych przy budowie, eksploatacji i konserwacji MEW
 • Miejsca pracy w rodzimych przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla MEW
 • Agroturystyka
 • Rezerwowe źródło energii
 • Poprawa parametrów sieci energetycznych
< powrót
pn wt śr cz pt so nd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych