Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
22.02.2011 / Marcin Włodarski

Energia wiatru- normy i przepisy

Prawo energetyczne

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, stan prawny na dzień 14 czerwca 2010 r. (tekst jednolity).
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 • Pakiet informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć polegających na produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (tutaj). Kompendium wiedzy nt. regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania koncesji oraz wymogów technicznych związanych z pozyskiwaniem zielonych certyfikatów.

Prawo budowlane

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115, w której określono odległość obiektów budowlanych od drogi.

Ochrona środowiska

 • Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.02.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Ustawa z dnia 3 paździenrika 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity uwzględniający wszystkie zmiany z lat 2001-2008)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (tutaj)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Planowanie przestrzenne

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych