Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
19.01.2011 / Wojciech Kwiatkowski

Energetyka wodna - zagadnienia podstawowe

Zarys historyczny

Pierwsze zapiski na temat wykorzystania spadku wód w Polsce pochodzą z 1264 roku i dotyczą rzeki Czarnej w Połańcu. Kilka wieków później istniało już kilka tysięcy urządzeń przetwarzających energię wody w energię mechaniczną, które swoje zastosowanie znajdowały w młynach zbożowych, kaszarniach, oraz tartakach i kuźniach. W okresie międzywojennym na terenie kraju (w jego ówczesnych granicach znajdowało się około 6500 obiektów). W 1954 r. Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa zewidencjonował na terenie Polski ok. 6330 czynnych i 800 nieczynnych siłowni wodnych. Oczywiście tylko część z nich stanowiły elektrownie, ale wszystkie te obiekty wykorzystywały mniejsze lub większe konstrukcje piętrzące. W latach następnych większość z tych obiektów została zdewastowana i popadła w ruinę.
Kryzys energetyczny jaki pojawił się w 1973 r. zmusił większości krajów rozwiniętych do podjęcia działań których głównym celem – miedzy innymi – było tworzenie nowych źródeł energii elektrycznej nie opartych na paliwach, lecz wykorzystujących energie odnawialne. Wśród poszukiwanych nowych źródłach na czoło wysunęła się energetyka wodna. Dlatego też olbrzymie zainteresowanie wzbudziły małe elektrownie wodne i siłownie wodne unieruchomione w poprzednich latach. Wobec bardzo niskich cen ropy naftowej i gazu nie wytrzymały one konkurencji z elektrowniami wykorzystującymi te paliwa. Zainteresowano się możliwością wykorzystania energetycznego istniejących budowli piętrzących wodę do różnych celów wodno-gospodarczych. Obecnie w kraju pracuje około 700 elektrowni wodnych.

Podział i rodzaje elektrowni wodnych

Podział elektrowni wodnych można przeprowadzić kierując się następującymi kryteriami

 • Charakter przepływu wody – przepływy naturalne lub obieg wytworzony sztucznie,
 • Sposób współpracy elektrowni z systemem energetycznym,
 • Możliwości i cele magazynowania wody wykorzystywanej przez elektrownie,
 • Sposób uzyskania różnicy poziomów wody,
 • Wielkość wykorzystywanego spadu,
 • Wielkość elektrowni.

Charakter przepływu wody – przepływy naturalne lub obieg wytworzony sztucznie:

 • Elektrownie wykorzystujące przepływy naturalne cieków lub zasoby zbiorników wodnych zasilanych dopływami naturalnymi,
 • Elektrownie, w których obieg wytworzona sztucznie między dwoma zbiornikami,
 • Elektrownie, w których następuje zarówno wykorzystanie przepływów naturalnych jak też częściowy obieg zamknięty,
 • Elektrownie wykorzystujące wtórnie wodę użytkowaną dla innych celów gospodarczych, na trasie jej sztucznego doprowadzenia lub miejsca zrzutu.

Sposób współpracy elektrowni z systemem energetycznym:

 • Elektrownie podstawowe pracujące w okresie całej doby w  sposób ciągły,
 • Elektrownie podszczytowe oddające swą energię z przerwami w ciągu doby w okresach, gdy zapotrzebowanie systemu spada,
 • Elektrownie szczytowe, których produkcja energii ograniczona jest do okresów maksymalnego zapotrzebowania występującego w systemie,
 • Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym, których współpraca z systemem nie ogranicza się tylko do wytwarzania energii.

Możliwości i cele magazynowania wody wykorzystywanej przez elektrownie :

 • Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu długookresowym tj. korzystające ze zbiorników, w których można magazynować przepływy w okresach wieloletnich lub rocznych,
 • Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu krótkookresowym tj. umożliwiających wyrównanie przepływów w okresie doby lub tygodnia,
 • Elektrownie wodne przepływowe tj. pozbawione możliwości magazynowania wody i regulowanie jej odpływu zgodnie z potrzebami produkcji energii elektrycznej.

Sposób uzyskania różnicy poziomów wody:

 • Elektrownie przyzaporowe tj. wykorzystujące różnicę poziomów wody bezpośrednio w miejscu jej spiętrzenia i wielkości spadu wynikającym z wysokości przegrody piętrzącej,
 • Elektrownie derywacyjne, w których wielkość uzyskiwanego spadu nie jest ograniczona wysokością przegrody piętrzącej wodę lecz jest związana z rozwiązaniem derywacji;:

Wielkość wykorzystanego spadu:

 • niskospadowe (2–20m)
 • średniospadowe (20–150m)
 • wysokospadowe (> 150m)

Wielkość małych elektrowni wodnych:

 • Mikroenergetyka wodna - moce do 300kW,
 • Minienergetyka wodna - moce do 1000kW,
 • Mała energetyka wodna - moce do 5MW.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych