Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
19.01.2011 / Tadeusz Zakrzewski

Kategorie biopaliw

W Polsce rynek biopaliw reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2006, Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.).

1. Europejski podział biopaliw (paliwa ciekłe):

 • Bioetanol – alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym;
 • Biometanol – alkohol metylowy wytwarzany z biomasy, w tym biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym;
 • Ester – ester metylowy albo ester etylowy, kwasów tłuszczowych wytwarzany z biomasy;
 • bio – ETBE, otrzymywany z bioetanolu (47% v/v) jako dodatek przeciwstukowy do benzyn;
 • bio – MTBE, otrzymywany z biometanolu (36% v/v) jako dodatek przeciwstukowy do benzyn;
 • Btl („biomass to liquid”) jako ciekłe frakcje i ich mieszaniny otrzymywane z biomasy, mogące stanowić biopaliwa lub biokomponenty paliwowe;
 • Czysty olej roślinny (PVO) – olej roślinny wytwarzany z roślin przez tłoczenie, ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, niemodyfikowany chemicznie;
 • Węglowodory syntetyczne – syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy.

2. Europejski podział biopaliw (paliwa gazowe):

 • Biogaz - wytwarzany z biomasy oraz z biodegradowalnych frakcji odpadowych o właściwościach zbliżonych do właściwości gazu naturalnego;
 • Bio DME – eter dimetylowy otrzymywany z  biomasy jako paliwo do silników o ZS;
 • Bio wodór - wodór pozyskany z biomasy oraz z biodegradowalnych frakcji odpadowych;

3. Inne biopaliwa z odnawialnych źródeł energii, jako nie wymienione powyżej, biopaliwa, otrzymywane ze źródeł definiowanych Dyrektywą 2001/77/EC, które mogą być zastosowane do napędu środków transportu.

I. Biopaliwa pierwszej generacji

Obecnie stosowane biopaliwa nazywane często biopaliwami pierwszej generacji, są wytwarzane głównie z surowców roślinnych wykorzystywanych również na cele żywnościowe.
Najczęściej stosowanymi rodzajami biopaliw pierwszej generacji na świecie są biodiesel i bioetanol. W Polsce zgodnie z istniejącymi uregulowaniami prawnymi dopuszczone jest wprowadzanie biopaliw na rynek w postaci 100% biodiesla oraz jego 20% mieszaniny z olejem napędowym – B20. Biokomponentami, które mogą wchodzić w skład paliw w Polsce są biodiesel, bioetanol oraz eter etylo-tert-butylowy (ETBE), w ilościach nie przekraczających 10% w przeliczeniu na biokomponent. Od niedawna w Polsce oferowane jest także paliwo E85.


Do biopaliw pierwszej generacji zaliczamy:

 • bioetanol (BioEtOH) rozumiany jako konwencjonalny etanol otrzymywany z procesów hydrolizy i fermentacji z takich surowców jak: zboża, buraki cukrowe itp.;
 • czyste oleje roślinne (PVO-pure vegetable oils), otrzymywane z procesów tłoczenia na zimno i ekstrakcji ziaren roślin oleistych;
 • biodiesel stanowiący estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe (FAME) i etylowe (FAEE) wyższych kwasów tłuszczowych innych roślin oleistych otrzymywane w wyniku procesów tłoczenia na zimno, ekstrakcji i transestryfikacji;
 • biodiesel, stanowiący estry metylowe i etylowe otrzymywany w wyniku transestryfikacji posmażalniczych odpadów olejowych;
 • biogaz, stanowiący oczyszczony biogaz z zawilgoconego biogazu składowiskowego, bądź rolniczego;
 • bio-ETBE, otrzymywany z przeróbki chemicznej bioetanolu.

II. Biopaliwa drugiej generacji

Nie należy zaliczać do paliw drugiej generacji przetworzonych biopaliw pierwszej generacji . Koncepcja rozwoju biopaliw drugiej generacji opiera się na założeniu, że surowcem do ich wytwarzania powinna być zarówno biomasa jak i odpadowe oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce oraz wszelkie odpadowe substancje pochodzenia organicznego, nieprzydatne w przemyśle spożywczym czy też leśnym.

W Polsce trwają prace badawczo-rozwojowe nad technologiami otrzymywania biopaliw drugiej generacji m.in. z odpadów drewnianych, celulozowych itp., które nie konkurują z uprawami na cele spożywcze oraz nie powodują zmniejszenia bioróżnorodności, dzięki czemu negatywne aspekty wprowadzania biopaliw mimo zwiększenia ich udziału w łącznej puli paliw mogą być zminimalizowane.


Do biopaliwa drugiej generacji zaliczamy:

 • bioetanol otrzymywany z procesów przeróbki lignocelulozy, pochodzącej z biomasy (z wyłączeniem surowców przeznaczonych do celów spożywczych) na drodze zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji;
 • „biopaliwa syntetyczne”, otrzymywane w procesach zgazowania biomasy oraz syntezy produktów tego zgazowania (procesy „BtL”);
 • biodiesel, jako biopaliwo lub komponent otrzymany w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych, głównie odpadowych;
 • biogaz (SNG) otrzymywany w procesach zgazowania lignocelulozy i syntezy produktów tych procesów, o właściwościach gazu naturalnego;

III. Biopaliwa trzeciej generacji

Opracowanie technologii powszechnego otrzymywania i wdrożenia biopaliw trzeciej generacji do eksploatacji może być szacowane na lata 2030 i powyżej.
Najbardziej zaawansowane są badania nad biowodorem i biometanolem, otrzymywane w wyniku zgazowania lignocelulozy i syntezy produktów zgazowania lub w wyniku procesów biochemicznych;

IV. Biopaliwa silnikowe wykorzystywane w transporcie

 1. Biopaliwa do silników o zapłonie iskrowym
 • etanol;
 • metanol;
 • inne alkohole (tert-butylowy TBA, secbutylowy SBA, izopropylowy IPA, neopentylowy-NPA);
 • perspektywiczny dimetylofuran (DMF);
 • etery (etylo-tert-amylowy TAEE, etylo-tertbutylowy ETBE, metylo-tert-amylowy TAME, metylo-tert-butylowy MTBE, diizopropylowy DIPE);
 • węglowodorowe paliwa syntetyczne;
 • skroplony gaz naftowy;
 • wodór.
 1. Biopaliwa do silników o zapłonie samoczynnym
 • estry kwasów tłuszczowych (FAME, FAEE) z procesów transestryfikacji olejów: rzepakowego, sojowego, słonecznikowego, itp.;
 • eter dimetylowy (DME) i rozważany eter dietylowy (DEE);
 • emulsje paliwowo-wodne (aquazole);
 • czyste oleje roślinne;
 • węglowodorowe paliwa syntetyczne.
 1. Biopaliwa do zastosowań stacjonarnych
 • alkohole;
 • estry wyższych kwasów tłuszczowych;
 • paliwa talowe (TPO-tall pitch oils) otrzymywane w procesach estryfikacji alkoholami etylowym lub metylowym olejów talowych wydzielonych z żywicy drzew iglastych (produktów ubocznych z procesów produkcji celulozy siarczanowej oraz wytlewania drewna);
 • paliwa z procesów pirolizy;
 • czyste oleje roślinne;
 • biogaz.
< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych